Top Guidelines Of abortion pill in the philippinesCould dalawang paraan para gamitin ang misoprostol: ilagay ang mga tabletas sa iyong puwerta o sa ilalim ng iyong dila (sublinggwal). Ang PaanoGamitin ay nagmumungkahi na gamitin lamang ang misoprostol sa ilalim ng dila dahil ito ay mas pribado (ang mga tabletas ay matutunaw ng mas mabilis at hindi nag-iiwan ng nakikitang mga bakas sa iyong katawan) at could mababang panganib sa impeksyon.

Good day Medical professional desires to be your most reliable ally to make extra knowledgeable choices and to Are living more healthy and happier life.

Sa isang pag-aaral na isinagawa sa bansang Finland, nakita ng mga siyentista na tatlo sa anim na mga babaeng namatay dahil sa aborsyon ay aktwal na namatay dahil sa suicide.

Nararapat lamang ang pagpapagamot ng isang babae sa isang hinekologo o gynecologist upang makatiyak sa kanyang kalusugan. Kapag ito ay hindi nagamot, posibleng makaranas ng mas matinding pagdurugo sanhi ng pagkawasak ng fallopian tube.

Sa ngayon, magbibigay kami ng mga mahalagang impormasyon na kinakailangang tiyakin muna ng isang babae kung siya ay could planong magpalaglag sa pamamagitan ng paggamit ng medisina.

Kung ikaw ay may well anumang katanungan tungkol sa pamamaraang ito o karanasang gustong ibahagi, pagkatapos mong basahin ang impormasyon sa ibaba, magpadala lamang ng e-mail sa [email protected]

Kung ikaw ay could anemia (mababang mga lebel ng iron sa iyong dugo), tumukoy ng isang pangkalusugan na provider na hindi higit pa sa thirty minuto ang layo na maaaring tumulong sa iyong kung kailangan mo ito. Kung ikaw ay labis na anemic, kumonsulta sa isang doktor bago gamitin ang pampalaglag na tabletas.

Ang pagkahilo o ang pakiramdam na lumulutang ay maaaring bunga ng sobrang pagkawala ng dugo na lubhanag mapanganib para sa kalusugan ng isang babae.

IKung ikaw ay nagpapasuso ng isang sanggol, ang misoprostol na mga tabletas ay maaaring magsanhi ng pagtatae sa sanggol. Para maiwasan ito, pasusuin muna ang sanggol, inumin ang misoprostol na mga tabletas, at maghintay ng 4 na oras bago ka magpasuso ulit.

Ginger. It misoprostol for sale philippines is a popular herb employed for seasonings, but it is also useful for inducing the menstrual interval. Its antioxidant Qualities also are useful for minimizing pain from cramps and treating nausea and vomiting, which might be possible outcomes of menstruation.

Ang di normal na regla ay isang laganap na problema ng mga kababaihan sa buong mundo. Ito ay tinatawag na oligomennorhea sa medikal na papanalita. Ito ay tumutukoy sa hindi frequent na regla na maaaring umabot sa 35 araw na pagitan.

serious anaemia), ay makapagdudulot ng mga problema dahil sa posibilidad ng matinding pagkawala ng dugo habang sumasailalim sa proseso nang pagpapalaglag.

Maraming dahilan kung bakit nade-delay ang regla ng isang babae. Kaya naman may perhaps mga ilan na umiinom at gumagamit ng mga pamparegla na herbal upang bumalik sa tama ang menstrual cycle.

Isa rin sa mga pangunahing sanhi ng pagka-delay ng regla o menstruation ay ang pagiging buntis. Maaaring gumamit ng pregnancy test upang malaman kung nagdadalang-tao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *